Home Noutati AM POSDRU trebuie sa remedieze deficientele pentru a evita suspendarea platilor

AM POSDRU trebuie sa remedieze deficientele pentru a evita suspendarea platilor

Autoritatea de management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) trebuie sa remedieze, pana in 6 octombrie, deficientele constatate de Comisia Europeana, pentru a evita suspendarea platilor, insa reprezentantii Ministerului Afacerilor Europene (MAEur) considera ca misiunea este una "imposibila", relateaza Mediafax.

Directorul general al AM POSDRU, Cristian Ababei, a declarat, luni, c? România a primit în 7 august o scrisoare de presuspendare a pl??ilor din partea Comisiei Europene (CE) ?i, potrivit legisla?iei în vigoare, acest lucru înseamn? c? are dou? luni la dispozi?ie pentru punerea în aplicare a recomand?rilor f?cute de c?tre CE.

 

Ababei a precizat c? acest termen urmeaz? s? expire în 6 octombrie, iar AM POSDRU a preg?tit un plan de m?suri care urmeaz? s? fie transmis CE în aceast? s?pt?mân?.

Principalele probeme semnalate în raportul de audit al CE se refer? la procesul de evaluare ?i selec?ie, care arat? deficien?e sistemice ?i faptul c? nu asigur? selec?ia proiectelor calitative, dar ?i la faptul c? regulile na?ionale de eligibilitate sunt ambigue în m?sura în care permit o alocare ?i o utilizare ineficiente a resurselor în implementarea proiectelor.

Potrivit raportului de audit al CE, s-a mai constatat c? verific?rile de management prezint? deficien?e în ceea ce prive?te metodologia aplicat? pentru e?antionarea documentelor justificative controlate, precum ?i costuri ridicate aferente resurselor umane, care nu au putut fi justificate prin rapoartele de activitate sau prin documentele de suport.

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat c?, pân? în prezent, 29,27% din pl??ile aferente POSDRU au fost f?cute, îns? gradul de absorb?ie de la UE este de doar 7,73%.

Câmpeanu a recunoscut c? este foarte posibil ca cererile de rambursare din cadrul POSDRU s? nu mai fie onorate de c?tre Comisia European?, ceea ce ar duce la o nou? perioad? de suspendare a programului.

"La nivel central ?i regional, se fac eforturi supraomene?ti pentru ca, în septembrie-octombrie, s? demonstr?m CE c? în România se poate func?iona corect ?i cinstit, astfel încât aceste pl??i s? nu se suspende sau, dac? se suspend?, s? fie pentru o perioad? scurt? de timp. (...) Vrem s? d?m garan?ia c? suntem preg?ti?i ?i pentru perioada urm?toare de finan?are, 2014-2020, astfel încât s? avem un grad ridicat de absorb?ie", a mai spus ministrul Muncii.

Mariana Câmpeanu a mai precizat c?, pentru urm?torul exerci?iu bugetar 2014-2020, s-a propus cre?terea cu 10% a aloc?rii pentru România.

Cu toate acestea, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) R?zvan Cotovelea a precizat c? rezultatele din cadrul POSDRU sunt efectele a ceea ce s-a întâmplat în anii 2010-2011 ?i precizeaz? c? ceea ce Ministerul Muncii trebuie s? remedieze în urm?toarele luni este aproape "misiune imposibil?".

"Comisia European? ?i toate misiunile de audit au avut ca încadrare în timp ace?ti ani. Rezultatele nu sunt pozitive. În acest moment, avem o presuspendare a POSDRU, adic? dou? luni de la primirea scrisorii pentru a remedia disfunc?ionalit??ile. Misiunea Ministerului Muncii este aproape imposibil?", a spus Cotovelea.

Pe de alt? parte, secretarul de stat din MAEur a dat asigur?ri c? pl??ile c?tre beneficiar vor continua din bugetul de stat, întrucât aceasta este o obliga?ie a statului român, iar când problemele vor fi solu?ionate, aceste sume vor fi rambursate de la Bruxelles.

 

Cautare

Video Cursuri


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Autentificare

Galerie foto

Newsletter

Aboneaza-te gratuit la Newsletter si vei fi informat la zi despre proiectul nostru...........................