Home Noutati Achizitie papetarie si birotica

Achizitie papetarie si birotica

Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achizi?ie pentru articolele de papetarie si birotica pentru cursurile de calificare in ocupatia de baby-sitter/bone, articole necesare in cadrul proiectului "Femei pentru femei - Program na?ional de calificare ?i acreditare a femeilor în ocupa?ia de baby-sitter" - finan?at în cadrul Programului Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i OIRPOSDRU Regiunea Bucure?ti - Ilfov.

Puteti vizualiza documentatia, pentru aceasta achizitie la urmatoarele linkuri:

Termenul limita de solicitare clarificari este 29.01.2013, ora 12.00.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 05.01.2013, ora 12.00.

Oferta se va depune in 3 exemplare dupa cum urmeaza: un original si doua copii. Oferta se va depune la Funda?ia Romanian Angel Appeal, str. Agricultori nr. 116A sector 2, Bucure?ti în plic sigilat ?i ?tampilat, pe care se va men?iona:

"OFERT? PENTRU ACHIZITIA DE ARTICOLE PAPET?RIE ?I BIROTIC? PENTRU CURSURILE DE CALIFICARE ÎN OCUPA?IA DE BABY-SITTER/BONE - PROIECT POSDRU/97/6.3/S/59542 "FEMEI PENTRU FEMEI"
"A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 05.02.2013, ora 13.00".

Plicul va con?ine în interior câte un plic sigilat ?i ?tampilat cu:
- plicul nr. 1: documente de calificare;
- plicul nr.2: propunere tehnico-financiara
Plicurile trebuie s? fie marcate cu denumirea ?i adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei f?r? a fi deschis?, în cazul în care oferta respectiv? este declarat? întarziat?. Fiecare plic va fi marcat cu "ORIGINAL" si/sau "COPIE" dup? caz.

 

Cautare

Video Cursuri


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Autentificare

Galerie foto

Newsletter

Aboneaza-te gratuit la Newsletter si vei fi informat la zi despre proiectul nostru...........................