Home Noutati Achizitie echipamente IT

Achizitie echipamente IT

Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achizi?ie pentru echipamente IT - multifunctionala - necesare in cadrul proiectului "Femei pentru femei - Program na?ional de calificare ?i acreditare a femeilor în ocupa?ia de baby-sitter" - finan?at în cadrul Programului Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i OIRPOSDRU Regiunea Bucure?ti - Ilfov.

Anun? achizi?ie public? - echipamente IT - multifuntionale - necesare in cadrul proiectului.
Data public?rii anun?ului: 28.01.2013
Funda?ia Romanian Angel Appeal lanseaz? procedura de achizi?ie pentru echipamentele IT - 1 multifunctionala - necesare in cadrul proiectului POSDRU 59542 "Femei pentru femei".
Procedura selectat?: cercetarea pie?ei - studiu al pie?ei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câ?tig?toare: pre?ul cel mai sc?zut.
Valoarea estimat? a contractului: 642,11 euro f?r? TVA.
Data ?i ora limit? pentru depunerea ofertelor: 06.02.2013, ora 12:00.
Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i: Documenta?ia poate fi descarcat? în mod gratuit de pe pagina proprie de internet a achizitorului la urmatorul link
Pentru clarific?ri privind documenta?ia pentru ofertan?i, v? rug?m s? contacta?i: Funda?ia Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52, sector 3 Bucure?ti, Tel: 021-3236868 / Fax: 021-3232490. Ana-Maria Duca, Manager Achizi?ii: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

Cautare

Video Cursuri


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Autentificare

Galerie foto

Newsletter

Aboneaza-te gratuit la Newsletter si vei fi informat la zi despre proiectul nostru...........................